Výzva k podávání příspěvků pro číslo 1/2024

Redakce Mediálních studií / Media Studies uvítá nabídky na články do čísla 1/2024. Texty prosím zasílejte na e-mail   medialnistudia@fsv.cuni.cz

Rubriky:

Statě jsou příspěvky založené na původním výzkumu. Může jít o statě teoretické, metodologické či empirické. Buď tedy prověřují konceptuální a terminologickou bázi oboru, nebo podrobují rozboru přijaté metodologické postupy, nebo sondují různé aspekty mediálního dění empiricky. Rozsah je 6-8 tisíc slov, včetně poznámek a referencí. Studie obsahují abstrakt a klíčová slova (u česky nebo slovensky psaných textů je nutno dodat je i v angličtině) a krátký medailon autora.

Rozhovory se zaměřují na představení inspirativních osobností, které se mediálního dění účastní jako pedagogové, výzkumníci i tvůrci – novináři, editoři, marketéři. Rozsah je 2-3 tisíce slov, včetně poznámek a referencí. Rozhovor obsahuje krátké představení dotazované osobnosti.

Knižní recenze a recenzní stati představují a kriticky hodnotí významné a/nebo aktuální knižní monografie. Soustředí se na jednu nebo vícero publikací (blízkých nejčastěji tematicky, ale potenciálně i metodologicky či koncepčně). Poskytují přehlednou sumarizaci témat, konstruktivně a argumentačně však tuto bázi rozšiřují a posuzují. Rozsah recenze je 1-2 tisíce slov, včetně poznámek a referencí, rozsah recenzní stati 3-4 tisíce slov, včetně poznámek a referencí.

Pro podrobnější informace prosím vizte prosím pravidla pro nabízení textů.