O časopisu

Mediální studia / Media Studies (ISSN 2464-4846) je odborný recenzovaný open-access časopis, publikovaný dvakrát ročně elektronicky. Příspěvky jsou publikovány v angličtině, češtině a slovenštině.

Časopis je ukotvený v oborech mediálních a komunikačních studií a soustředí se na analýzy mediálních textů, praktik mediálních profesionálů a chování mediálních publik. Vítáme především příspěvky, se soustředí na oblast střední a východní Evropy a zdůrazňují propojení lokálního a globálního vědění o médiích. Vydavatelem časopisu je od roku 2010 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy.

Přístup a licence

Časopis zveřejňuje jednotlivé texty v souladu s pravidly otevřeného přístupu (open access) a licencí Creative Commons CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/). Plné verze textů jsou k dispozici na webu časopisu a v databázi CEEOL.