Aktuální číslo 1/2024

Mediální studia časopis

Call for Papers

Nabídky na články jsou přijímány průběžně. Vaše texty lze zasílat kdykoli po celý rok. Své texty prosím zasílejte na e-mail medialnistudia@fsv.cuni.cz

O časopisu

Mediální studia / Media Studies (ISSN 2464-4846) je odborný recenzovaný open-access časopis, publikovaný dvakrát ročně elektronicky, s příspěvky v angličtině, češtině a slovenštině. Je ukotvený v oborech mediálních a komunikačních studií a soustředí se na analýzy mediálních textů, praktik mediálních profesionálů a chování mediálních publik. Vítáme především příspěvky, se soustředí na oblast střední a východní Evropy a zdůrazňují propojení lokálního a globálního vědění o médiích. Časopis je indexován v databázích Scopus, MLA, CEEOL a ERIH PLUS.