Mediální studia | Media studies

O časopisu

 

Mediální studia / Media Studies je recenzovaný odborný časopis zaměřený na publikování autorských teoretických a empirických statí v oboru mediálních studií a žurnalistiky.

Mediální studia a žurnalistika jsou dnes již etablovanými vědeckými obory, ještě na přelomu tisíciletí jim však v České republice chyběl odborný časopis poskytující teoretikům a výzkumníkům patřičnou publikační platformu. Respektovaný odborný časopis, který by nabízel aktuální studie a výsledky probíhajících výzkumů, postrádala také odborná i laická veřejnost a studenti těchto oborů. Právě tuto mezeru na trhu odborných periodik pololetník Mediální studia zaplnil. Vznik časopisu, edičně založeného na recenzování abstraktů a příspěvků, vytvořil regulérní prostor pro publikování vědeckých statí. Umožňuje vědecký růst mladé generaci teoretiků a výzkumníků a je fórem pro tříbení názorů a hodnotnou diskusi o současném a budoucím stavu médií.

Cílem projektu je nabídnout nejen akademické obci, ale všem zájemcům o mediální témata, časopis zaměřený na kritickou reflexi otázek týkajících se médií. Snažíme se poskytnout prostor pro spolupráci a komunikaci vědců z České republiky a Slovenska a současně zvýšit mediální gramotnost české populace, tedy porozumění procesu konstrukce mediálních obsahů a schopnost kritické reflexe ve vztahu k těmto obsahům. Chceme mimo jiné vyjít vstříc odborníkům a studentům, pro které jsou obtížně dostupné některé aktuální výzkumy či reflexe zahraničních textů. Odborníkům také nabízíme prostor k publikaci závěrů jejich teoretických či empirických prací.

Vydavatelem časopisu je od roku 2010 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, členy redakce a redakční rady jsou zástupci kateder mediálních studií a žurnalistiky českých a slovenských univerzit.

Časopis vychází dvakrát ročně.

 

Zařazení v databázích

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

 

Přístup

Časopis zveřejňuje jednotlivé texty v souladu s pravidly otevřeného přístupu (open access). Plné verze textů jsou k dispozici na webu časopisu a v databázi CEEOL.

 

Historie

Projekt navazuje na vydávání jediného časopisu v České republice, který se mezi lety 2001 do roku 2005 věnoval popularizaci vědy v oblasti mediálních studií a žurnalistiky – Revue pro média. Revue pro média vznikla v roce 2001 jako příloha literárního měsíčníku Host a během roku se stala samostatným čtvrtletníkem vždy zaměřeným na určité téma v rámci oboru. Za pět let existence vydal Spolek přátel vydávání časopisu Host 13 čísel Revue pro média, mimo jiné s podporou Ministerstva kultury.

V roce 2006  se časopis s novým vydavatelem, Syndikátem novinářů ČR, proměnil ve čtvrtletník Mediální studia splňující všechny standardy odborného recenzovaného časopisu. Časopis vycházel  v letech 2006 (1 číslo), 2007 (4 čísla) a 2008 (3 čísla).

 

Granty

Ministerstvo kultury ČR podpořilo vydávání časopisu v roce 2012, 2014 a 2015 částkou 50 000 Kč. Děkujeme.
Nadace Český literární fond přispěla na vydávání časopisu v roce 2011 částkou 15 000 Kč. Děkujeme.

Call for Papers

Redakce časopisu Mediální studia / Media Studies uvítá nabídky na články do čísla 1/2019.

Uzávěrka: 18. února 2019

Své texty prosím zasílejte k rukám šéfredaktorky na e-mail medialnistudia@fsv.cuni.cz

GO top
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace